Algemene informatie

De gegevens op de website van GGTV zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven over de gerealiseerde projecten en kennis en kunde van GGTV. Wij trachten de informatie zo actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Daarom kan aan de website geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op de website rust een auteursrecht van GGTV. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGTV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van GGTV is voor uw eigen risico en rekening. GGTV sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit.