Travers Welzijn is een maatschappelijke organisatie die zich actief inzet voor de leefbaarheid in wijken en buurten.

Deze organisatie heeft een nieuwe website. Om die meer content te geven, is GGTV gevraagd hiervoor films te maken. Een film geeft de websitebezoeker meer gevoel bij het werk dat Travers Welzijn doet.

Wij maakten een mini-documentaire over de wijkaanpak Holtenbroek III. Dit gedeelte van de Zwolse wijk Holtenbroek ging de laatste jaren hard achteruit, totdat een aantal partijen de handen ineen sloeg om de wijk weer leefbaar te maken.

Wij brachten het proces én resultaat in beeld aan de hand van interviews met bewoners, politie, welzijnswerkers, gemeente en woningstichting. Daarnaast filmden we verschillende initiatieven in de wijk die een positieve impuls hebben gegeven.

Deze film laat zien hoe de wijk verbeterd is en hoe de partijen dit voor elkaar gekregen hebben.

Terug naar portfolio