Tandem is een welzijnsorganisatie die fungeert als het centrale punt in de verschillende Nijmeegse wijken. Deze organisatie heeft GGTV gevraagd drie films te maken die een beeld geven van wat de impact is van het werk van Tandem. Eén van de projecten is Home-Start.

Bij Home-Start bieden ervaren en getrainde vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders. Zo wordt onder andere voorkomen dat alledaagse strubbelingen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen.

In deze film komt naar voren wat Home-Start betekent voor het gezin, hoe het project functioneert en wat daarmee bereikt wordt. Hierdoor krijgt de gemeente Nijmegen een duidelijk beeld waarom zij Tandem ondersteunen, weet de doorverwijzer welke gezinnen geschikt zijn en worden potentiële vrijwilligers enthousiast gemaakt om zich aan te melden.

Terug naar portfolio