In opdracht van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ maakten we een korte wervende film over ‘Key Action 3’. Dit is een subsidie voor projecten waarbij jongeren en beleidsmakers op een gestructueerde manier met elkaar in gesprek gaan. Jongeren worden actief betrokken bij het democratische proces. Dit leidt tot beter beleid voor jongeren én een positiever beeld van beleidsmakers.

In de film laten we twee praktijkvoorbeelden zien. We interviewden beleidsmakers, jongeren en jongerenwerkers over het project en de resultaten daarvan. Op deze manier schetsen we een realistisch en enthousiasmerend beeld van de mogelijkheden binnen deze subsidie.

De promotiefilm wordt gebruikt op voorlichtingsavonden en breed online verspreid.

We verzorgden ook de Engelse ondertiteling zodat de film ook internationaal ingezet kan worden.

Terug naar portfolio