In opdracht van Erasmus+ werken we een een serie van 6 promotiefilms over ‘Strategische Partnerschappen’. Om uit te leggen wat een strategische partnerschap is lieten we een animatie ontwikkelen. Per doelgroep brengen we de impact van twee goede voorbeeldprojecten in beeld. De projecten zijn geinitieerd door Nederlandse organisaties. Samen met Europese partners werken zijn aan innovatie en uitwisseling van goede voorbeelden in de onderwijs en jeugdsector.

Deze film laat twee projecten zien binnen de jeugdsector. Het eerste project ontwikkelt een nieuw curriculum voor buurtsportcoaches. Ze leren om sport in te zetten om jongeren lifeskills aan te leren. Het tweede project faciliteert uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse welzijnswerkers. Studio Rambler, een modestudio voor dak- en thuisloze jongeren, wordt hiervoor gebruikt als instrument.

We maakten ook een film voor de sector volwasseneneducatie waarin we twee partnerschappen bezochten:


Terug naar portfolio