In opdracht van Erasmus+ werken we een een serie van 6 promotiefilms over ‘Strategische Partnerschappen’. Om uit te leggen wat een strategische partnerschap is lieten we een animatie ontwikkelen. Per doelgroep brengen we de impact van twee goede voorbeeldprojecten in beeld. De projecten zijn geïnitieerd door Nederlandse organisaties. Samen met Europese partners werken zijn aan innovatie en uitwisseling van goede voorbeelden in de onderwijs en jeugdsector.

Deze film laat twee projecten zien binnen het MBO. Het Horizon College werkt samen met 10 Europese partners aan het bieden van een internationale (werk)ervaring van leerlingen. Zo zijn ze beter voorbereid op werken in een Europese arbeidsmarkt. Lentiz MBO Maasland werkt aan internationale lesmodules op het gebied van dierverzorging. Leerlingen krijgen zo de mogelijkheid een deel van hun opleiding in het buitenland te doen.

Terug naar portfolio