Inwoners van Bussum en Naarden die een uitkering hebben of een uitkering aanvragen, worden (waar mogelijk) intensief ondersteund in het vinden van werk. De nieuwe aanpak met de naam Opstap naar Werk moet er voor zorgen dat minder mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Na een jaar actief te zijn werd Opstap naar Werk geëvalueerd door de gemeenteraad. Zij moesten akkoord geven voor een nieuwe financiering van dit project. Ter begeleiding van een geschreven evaluatie over Opstap naar Werk vroeg de gemeente ons om een film te maken over het proces en de impact van het project. De film moest de gemeenteraadsleden een idee geven over het proces en de mensen die het project uitvoeren.

Tussen de eerste vraag van de gemeente en de oplevering van de film was er weinig tijd. Door snel te schakelen met de opdrachtgever en een strakke planning lukte het ons om de film op tijd op te leveren.

Het belangrijkste onderdeel van deze film vonden wij de ervaringsdeskundigen. We maakten daarom opnames bij een presentatietraining van Opstap naar Werk, tijdens het online solliciteren en vertelden twee persoonlijke verhalen van deelnemers die via Opstap naar Werk een baan hadden gevonden. Deze deelnemers vertelden over de impact van langdurige werkloosheid. Ze deelden hun gevoel bij het eindelijk vinden en hebben van een baan. Ook vroegen we hun werkgevers naar hun beweegredenen om deze mensen aan te nemen. Tenslotte brachten we het proces in beeld die alle deelnemers doorlopen: intakegesprek, training, solliciteren, persoonlijke begeleiding, bemiddeling en het vinden van een baan.

Het resultaat was een korte, indringende videoproductie over een project dat veel betekent en oplevert voor mensen in een moeilijke situatie. De gemeenteraad ging akkoord met de financiering en de film wordt nu ook ingezet voor een introductie van het traject aan nieuwe deelnemers. Tenslotte is de film ook op de website van de gemeente te bekijken.

Terug naar portfolio