Het CAHAL is expertisecentrum voor de diagnose en behandeling van aangeboren hartafwijkingen, vanaf de foetale tot en met de volwassenen leeftijd. Deze levensloopzorg wilde het centrum graag goed in beeld gebracht hebben. Voor patiënten, zorgprofessionals en beleidsmakers. Het CAHAL is een unieke samenwerking tussen twee hartcentra in Leiden en in Amsterdam.

Om de hele levensloop zorg in beeld te brengen interviewden we 12 verschillende professionals op de twee verschillende locaties. Dit zijn met name cardiologen, maar ook hartchirurgen, gynaecologen en patiënten. Daarnaast maakten we verschillende opnames in de twee centra om de hoogstaande zorg die het CAHAL levert goed in beeld te brengen.

We monteerden hiervan een mooie film die het totale pakket aan zorg van CAHAL in beeld brengt. Daarnaast monteerden we enkele teasers die verspreid werden via LinkedIn en andere sociale media. Deze waren met name belangrijk omdat er vlak na de oplevering van deze films een politieke discussie losbarstte rond het besluit van Hugo de Jonge om een aantal kinderhartcentra te sluiten, waaronder die in Leiden. De teasers benadrukten de belangrijk zorg die het CAHAL levert en hielpen de boodschap van het centrum te verspreiden.

Terug naar portfolio