Voor de kerstcampagne 2013 van Kerk in Actie zijn drie jongeren naar India gereisd om te ervaren hoe kastelozen daar leven. Eén van deze jongeren is Jantine Sonnenberg. Arjen filmde haar ervaring van drie dagen wonen en leven met kasteloze Indiërs. Door haar beleving door middel van video te delen, krijgen kijkers een zeer indringend beeld hoe het leven voor deze Indiërs is. Het uiteindelijk doel is om meer geld voor een Indiase hulporganisatie CARDS op te halen. Deze fundraising video helpt daarbij.

CARDS wil dat kasteloze kinderen volwaardig mee kunnen doen en slaagt erin het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt CARDS huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren.

Er zijn drie afleveringen en een algemene film gemaakt in deze serie. De films zijn geplaatst op de website van Kerk in Actie en gedeeld via social media. Daarnaast worden de films vertoond in kerken voorafgaand aan de collecte.

Terug naar portfolio