De Nederlandse gemeenten krijgen steeds meer taken overgeheveld van de landelijke overheid. Dit geldt ook voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ is een volksverzekering bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben vanwege een ziekte, beperking of ouderdom.

De gemeente Súdwest Fryslân heeft een analyse van de transitie van het onderdeel ‘Begeleiding’ vanuit de AWBZ naar de Wmo opgesteld en wil met een film de getallen persoonlijk maken. In deze journalistieke videoproductie komt naar voren wat de impact van de overheveling van begeleiding  is op diegene die daar gebruik van maken.

Om de impact van de maatregelen voelbaar te maken krijgen de betrokkenen een gezicht en een stem. Het verhaal wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Dit betekent dat zowel betrokkenen binnen de gemeente als AWBZ gebruikers aan het woord komen. Het projectteam vond het van belang om de indrukken die zij tijdens de werkbezoeken had opgedaan en die verwerkt zijn in de analyse, te visualiseren, omdat beelden soms meer zeggen dan woorden.

De video wordt gebruikt voor bijeenkomsten van de gemeente Súdwest Fryslân en is ook op de website geplaatst.

Terug naar portfolio