De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex laat zien hoe duurzaam een gemeente is en waar mogelijkheden liggen om als gemeente echt duurzaam te worden. Deze duurzaamheid gaat niet alleen over Milieu & Energie en kent ook de dimensies Mens & Maatschappij en Economie.

Normaliter presenteert het onderzoekscentrum Drechtsteden, die deze GDI opstelt, de laatste cijfers tijdens een bijeenkomst. Door corona was dat niet mogelijk en hebben ze online de bijeenkomst georganiseerd. Om de cijfers letterlijk een gezicht te geven, is GGTV gevraagd twee projecten uit de gemeente Leusden in beeld te brengen. Deze gemeente is namelijk de grootste stijger op de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex.

Het ene project is het ‘Samenlevingsakkoord Leusden werkt samen’. Hierbij zetten gemeente Leusden, ondernemers en het WerkgeversServicepunt zich in voor werkzoekenden in de bijstand. In deze film hebben we Joost geportretteerd die na een lastige periode dankzij deze gezamenlijke inzet weer aan het werk is.

Da andere film gaat over omgekeerde afvalinzameling in Leusden en waardoor het een succes is. Hierbij komt naar voren hoe bewoners gestimuleerd worden en wat het de plaatselijke handbalvereniging oplevert.

Deze is hier te bekijken:

Deze twee films zijn gebruikt bij de online bijeenkomst om het geheel dynamischer en aansprekender te maken.

Terug naar portfolio