Abvakabo FNV wilden door middel van internetvideo hun leden oproepen om ideeën voor een nieuwe zorg-CAO aan te leveren. Met deze input konden ze de nieuwe zorg-CAO beter laten aansluiten bij de wensen van de werknemers en creëerde draagvlak.

Abvakabo FNV wilde oorspronkelijk de directie een oproep laten doen in een videoboodschap. Wij vonden dat dit idee te ver af stond van de doelgroep. Daarom stelden wij voor om juist de zorgverleners zelf aan het woord te laten. Zij weten immers het beste wat zij graag terug zien in de zorg-CAO en de kijker voelt zich verbonden met hen. Deze aanpak zorgt voor meer betrokkenheid bij de kijker.

Abvakabo FNV was zeer tevreden over het resultaat. De video oproep werd verwerkt in een nieuwsbrief die naar zo’n 37.000 leden is verstuurd. De videoproductie werd goed bekeken. De vakbond werd overstelpt door reacties. Inmiddels zijn er nieuwe zorg-CAO’s afgesloten, mede dankzij de input van de leden van Abvakabo FNV.

Terug naar portfolio