De tweede coronagolf kwam voor veel mensen onverwacht. Ook in de gemeente Amersfoort stegen de besmettingen en ziekenhuisopnames in rap tempo. Wij maakten vijf korte video’s om de urgentie van de maatregelen te benadrukken. Daarvoor interviewden we vijf Amersfoorters die op de één of andere manier geraakt zijn door het virus. We spraken iemand die 8 dagen doorbracht op de IC, vechtend voor zijn leven. We gingen langs bij iemand die zijn stiefmoeder verloor en we spraken een intensivist in het Meander Ziekenhuis.

We gebruikten voor deze interviews een speciale techniek waardoor ze tijdens het interviewen recht de camera in kijken. Dit werkt door middel van een spiegel die we voor de camera positioneren. Hierdoor kijk je elkaar als interviewer en geïnterviewde recht aan (via de spiegel), maar eigenlijk kijkt de geïnterviewde recht de camera in. Hierdoor konden we met elkaar in gesprek. Hiermee behouden we het persoonlijke en spontane karakter van een interview, maar vergroten we de impact doordat de kijker direct wordt aangesproken én aangekeken. Een mooie techniek die recht doet aan de persoonlijke verhalen.

De video’s zijn gedeeld via verschillende sociale media kanalen van de gemeente Amersfoort.

Terug naar portfolio