Wat betekenen de transities en het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam voor mijn werk? Hoe kan onderwijs en jeugd- en opvoedhulp nog meer samenwerken? Rondom deze vragen werd de werkconferentie ‘Om het kind’ georganiseerd. Om een tweetal onderwerpen in te leiden produceerden wij korte films over gouden voorbeelden in de jeugdzorg in Amsterdam. Films ter inspiratie.

De filmopnames deden we op locatie van de betreffende projecten. We interviewden betrokkenen en maakten beelden van de uitvoering van de projecten in de praktijk. De films werden vertoond tijdens workshops om de aanwezigen te inspireren en om reactie uit te lokken.

Welzijnsorganisatie Combiwel biedt competentietrainingen aan voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hoe ervaren de schoolmedewerkers, ouders van kinderen en Combiwel zelf deze training?

Deze film werd na de conferentie ook gebruikt als promotiefilm over de competentietraining. Diverse scholen reageerden enthousiast op de film en deden een aanvraag voor een training bij hun op school.

Terug naar portfolio