De beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, wil het verloskundig systeem in Nederland duidelijk overbrengen richting asielzoekers, statushouders en laaggeletterde mensen. Hiervoor is  GGTV gevraagd een animatiefilm te maken die de verloskundige zorg in Nederland begrijpelijk in beeld brengt.

In samenwerking met ontwerp- en communicatiebureau Eerst zijn we aan de slag gegaan om dit complexe verhaal te vertalen naar een begrijpelijke animatie.

De animatie maakt letterlijk zichtbaar wat er op welk moment gebeurt, wie hierbij betrokken zijn en wat er van de zwangere verwacht wordt.

We hebben ervoor gekozen om niet met een voice-over te werken en teksten in beeld. Dit omdat een deel van de kijkers de Nederlandse taal niet machtig is. Middels krachtige symbolen en graphics brengen we de essentie over zodat de de animatiefilm duidelijk maakt hoe de verloskundige zorg in Nederland geregeld is.

In navolging van deze overkoepelende animatiefilm zijn we momenteel ook bezig om een aantal verdiepende animaties te maken. Deze zoomen in op bepaalde complexere elementen binnen het verloskundig systeem in Nederland en zijn op interactieve wijze te bekijken.

Terug naar portfolio