De Alderstafel is een overlegtafel onder voorzitterschap van voormalig minister en Commissaris van de Koningin van Groningen, de heer Hans Alders. De overlegtafel is opgericht om het kabinet te adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving voor de korte en de middellange termijn. Aan GGTV is gevraagd om een korte journalistieke videoproductie te produceren over de resultaten van de Alderstafel.

Om letterlijk zichtbaar te maken wat er is bereikt belichten we een aantal voorbeelden. Projecten die de leefomgeving van bewoners verbeteren. Wat is er verbeterd? Wat kan er nog beter?

De film laat zowel het startpunt zien als de eindsituatie. De veranderingen die er dankzij de Alderstafel zijn geweest vormen de belangrijkste inhoudelijke verhaallijn. De videoproductie geeft een beeld van bevlogen mensen die de afgelopen jaren intensief betrokken zijn geweest bij het overleg.

De film werd vertoond tijdens de presentatie van een adviesrapport, waar ook staatssecretaris Mansveld (infrastructuur en milieu) bij aanwezig was. Ook is de film te bekijken via de website van De Alderstafel.

Terug naar portfolio