De geplande datum voor deze online cursus monteren is:

Vrijdag 2 juli

9:00 – 17:00

De investering voor deze cursus is €199,- (exclusief BTW).

Het minimum aantal deelnemers voor deze cursus is 4. We laten je na inschrijving zo snel mogelijk weten of de cursus door gaat.

  Naam*

  Bedrijf

  Adres*

  Postcode*

  Plaats*

  Aanhef
  Dhr.Mevr.

  E-mail*

  Telefoon*

  Website

  Op welke datum wil je de cursus volgen?
  2 juli

  Heb je ervaring met het monteren van video's?
  JaNee

  Zo ja, welke?

  Met welke software wil je gaan monteren?

  Opmerkingen

  Annuleringsvoorwaarden waarmee de cursist(e) akkoord gaat door zijn/haar aanmelding door middel van onderstaande button te verzenden.

  1. Annulering van cursusdeelname door cursist(e)
  1.1. Annulering door cursist(e) van cursusdeelname kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
  1.2. Indien cursist(e) annuleert is hij/zij gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen deelnameprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan GGTV te betalen:
  • bij annulering tot 1 maand voor aanvang van cursusdag 1: kosteloos;
  • bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van cursusdag 1: 50%;
  • bij latere annulering en bij een zonder annuleren niet gebruik maken van de cursus: 100%.
  1.3. Indien de reservering gedeeltelijk geannuleerd wordt, geldt dat de cursist(e) de annuleringskosten verschuldigd is over het geannuleerde deel. Bij gedeeltelijk annulering is GGTV gerechtigd de overeenkomst geheel te ontbinden, tenzij dit niet in verhouding staat tot (de gevolgen van) de gedeeltelijke annulering voor GGTV.